Xamarin Forms’un Evrimi: .NET MAUI

.NET Multi-platform App UI, yani kısaca .NET MAUI, Xamarin Forms’un evrilmiş ve geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Peki nedir bu MAUI? Xamarin bitiyor mu? Bu evrim neleri değiştirecek? Bu soruları yanıtlamaya çalışalım.

xamarinforms command mvvm

Xamarin.Forms Command Kullanımı

Bu makalede Command’ın ne olduğundan ve MVVM mimarisi ile geliştirdiğimiz Xamarin.Forms uygulamamızda Command arayüzünü nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Command nedir? MVVM mimarisinin temelinde veri bağlama (data binding) işlemi vardır. Veri bağlama, […]

Azure Functions Timer Trigger Kullanımı

Belli zaman aralıklarında bir işlem yaptırmak istediğimizde, örneğin veritabanındaki bir tabloda tarih aralığına göre satırların aktiflik durumunu değiştirmek istiyoruz, öncellikle UPDATE komutumuzu store procedure olarak yazıp bunu SQL Server Agent’ta […]